Reklamace

1. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Jako záruční list k zakoupenému zboží vám slouží Faktura - daňový doklad, která bude přiložena k zasílanému zboží. Záruka na výrobek je platná od data jeho převzetí od dopravce.
 • Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.
 • Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.
 • Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 • Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO). Záruka pro koncové spotřebitele je vždy minimálně 24 měsíců.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Zásilka by měla být pojistěna.

2. POSTUP REKLAMACE

 • Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup.
 • Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa na kterou zboží zašlete)
 • Při zasílání zboží na reklamaci jej nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty a vrací se zpět k odesilateli. Zásilku při odeslání na reklamaci pojistěte.

3. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

 • Prodávající si vyhrazuje právo v případě, že objednávající zboží nakoupil na IČO (nákup řídící se obchodním zákoníkem), účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložitelné náklady na vyřízení neoprávněné reklamace.
 • Pokud zboží není řádně očištěno, nebo vykazuje jiné známky poškození a nezpůsobilost k reklamaci, má právo prodávájící tuto reklamci vrátit a žádat uvedení do řádného stavu.

4. ADRESA PRO ZASLÁNÍ REKLAMACE

 • Všechny reklamace zasílejte poštou jako obyčejný balík na adresu Svatební salon Paris, Renáta Baková, 28. října 43, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Po obdržení reklamovaného zboží Vás vždy budeme informovat o průběhu reklamace e-mailem, nebo telefonicky.

Časopis Nevěsta

Časopis Nevěsta

Nové vydání svatebního časopisu Nevěsta pro rok 2017 je vám k dispozici.

Kontaktní informace

Svatební salon Paris - Ostrava
28. října 43, 702 00 Ostrava

Kontakty:
Telefon: +420 777 946 016
Objednání: +420 776 613 907
E-mail: info@salonparis.cz

Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 9.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 12.00

Nevyhovuje vám standardní otevírací doba? Domluvte si svou návštěvu na tel. č: 776 613 907.
Mimo provozní dobu účtujeme poplatek 500 Kč za započatou hodinu zkoušení.

Mapa

mapaObsah košíku: Košík je prázdný